Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1995 roku


* * *

Opracowanie Bożena Waszczuk, Wojciech Leśniewicz. Nr 1-3 i 10-11 1995 rok.


* * *

Prace nad układem zbiorowym

Uchwalona 29 września 1994 r ustawa nowelizująca kodeks pracy, a szczególnie jego dział jedenasty ma duże znaczenie dla kształtowania stosunków pracy. Tworzy bowiem nowy model układu zbiorowego dostosowany do gospodarki rynkowej zawierany na szczeblu zakładowym jak i ponadzakładowym. Konstruowany w oparciu o negocjacje między pracodawcą a związkami zawodowymi może obejmować wszystkie istotne elementy treści stosunku pracy. Postanowienia układu nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż określone w wydanych ustawowo aktach prawnych (np. Kodeks pracy). Przedmiotem negocjacji ani regulacji w ramach układu zbiorowego nie mogą być tylko:
1/ zasady szczególnej ochrony pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy,
2/ uprawnienia przysługujące w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (z wyjątkiem przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania.),
3/ odpowiedzialności porządkowej oraz dyscyplinarnej,
4/ urlopów macierzyńskich i wychowawczych,
5/ ochrony wynagrodzenia za pracę.
Podejmując inicjatywę zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy w MZK dyrektor powołał zespół do prowadzenia rokowań i opracowania układu wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi. W skład zespołu weszli:
przewodnicząca - Stefania Wieland
i członkowie: - mgr Marian Grunwald, mgr Agata Kowalczyk, mgr Jerzy Sty-chlerz, Janina Hyża-Szymańska, Eugenia Wasińska i Jan Strzępka.
Wszystkie organizacje związkowe wytypowały do negocjacji także swoich przedstawicieli. MNSZZ prac.MZK reprezentować będą:
Małgorzata Dworzyńska i Wojciech Leśniewlcz;
NSZZ "Solidarność" - Mirosław Kędzierski oraz drugi przedstawiciel w zależności od omawianych zagadnień;
NSZZ "S-80" -Krzysztof Jankowski i Jan Kochanek;
ZZKiM - Andrzej Kisielewicz i Stanisława Ostasz;
NSZZ prac.admin.i zapl. - Zbigniew Dąbrowski i Leszek Przyjemski; NSZZ prac.transp. - Jerzy Cukrowski i Dariusz Leszczyński.
Zespół do prowadzenia rokowań ustalił harmonogram prac oraz opracował jednolity tekst dotychczasowego "Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy". Zgodnie z ustawą ww. jednolity tekst zarejestrowano w Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Dalszym etapem będzie opracowanie układu zbiorowego zgodnie z obowiązującą ustawą. Termin podpisania układu ustalono wstępnie na koniec sierpnia. Życząc owocnej pracy, mamy nadzieje, że nie będzie on mniej korzystny dla nas jak obowiązujący dotychczas, dbający zarówno o interes pracowników jak i interes firmy.


* * *

Układ i co dalej?

Miło jest oświadczyć, że prawie roczne negocjacja w sprawie zakładowego układu zbiorowego są na finiszu. Jednolity tekst wraz z protokółami dodatkowymi jest gotów do podpisu tak ze strony dyrektora jak też ze strony związków zawodowych. Jest chwila na odrobinę refleksji. Gdy zaczynałem pracę w Zarządzie Zakładowym byłem pełen zapału i chęci walki o wszystko i wszystkich. Z perspektywy lat i przemian tak ustroju, jak też zmian w przepisach, tak kodeksu pracy, jak też ustawy o związkach zawodowych zmieniały się nasze uprawnienia i zapatrywania w chwili obecnej potrzebna jest umiejętność kompromisu oraz pogodzenia dobra pracowników z dobrem zakładu. Jest to bardzo trudne, nieraz nie do pogodzenia.

W czasie negocjacji nad układem zbiorowym niejednokrotnie tego doświadczyliśmy. Nasze spory, częste zażarte dyskusje uświadomiły ram jedno, że tylko "krowa nie: zmienia zdania", że trzeba brać też pod uwagę wydolność zakładu, a jednocześnie zrobić wszystko, aby nie stracić dotychczasowych przywilejów. Niektórzy nie mogli się z tym pogodzić. Uważali, że reprezentując związki zawodowe mają prawo tylko do roszczeń i przywilejów dla jednej grupy zawodowej, nie bacząc na to, że ten nasz zakład to 2.400 osób i im wszystkim, bez wyjątku należy się dbałość i poszanowanie ich pracy, czy to jest kierowca, motorniczy czy też sprzątaczka, zmywacz lub mechanik.

Jedno cieszy, że w końcu zwyciężył rozsądek i układ będzie na czas podpisany. Że to wszystko mamy za sobą. Przed nami następne trudne negocjacje na temat płac jeszcze tegorocznych i budowa funduszu płac na rok 1996.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer