Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla autobusowa Osiedle Bukowe

* * *

Temat pn: "Pętla autobusowa Osiedle Bukowe" opracowałem na podstawie materiałów znajdujących w archiwach Tramwajów Szczeciński /MZK/, WPKM sygnatura akt 35/150 z 1987 roku, ZKM i informacji własnych.

Historia

Foto: Archiwum MZK - podkład geodezyjny
Foto: Archiwum MZK
Podkład geodezyjny
Projekt budowy pętli opracowano na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” nr zlecenia DT-4/78. W zakres tego zlecenia wchodziły roboty drogowe i urządzenie terenu wokół pętli autobusowej. Zlecenie przewidywało wybudowanie „tymczasowej” pętli autobusowej w miejscu, gdzie w przyszłości miał powstać główny ośrodek usługowy dla osiedla „Bukowe”.

Pętla została zaprojektowana do obsługi 3 linii autobusowych. Długość peronów miała wynosić 40 metrów o szerokości 3 metrów. Szerokość wjazdu na pętlę 7 metrów a między peronami 3,5 metra. Przewidywano również parking dla 3 autobusów rezerwowych.

Ze względu na zakładaną tymczasowość pętli postanowiono wybudować konstrukcję jezdni z płyt betonowych sześciokątnych ułożonych na podsypce cementowo piaskowej stabilizowanej cementem. Jezdnię obramowano krawężnikami betonowymi a chodnik ułożono z płyt betonowych 35x35x5 m.

Inwestorem bezpośrednim pętli na osiedlu Bukowym był PEDiM a wykonawcą SPRI. Po wybudowaniu pętla została przekazana w użytkowanie WPKM. Środki na wspomnianą pętlę zarezerwował Urząd Miejski. Przewidywano, że pętla tymczasowa będzie użytkowana do 1995 roku. Pętla została zaprojektowana przez inż. T. Makrisa przy współudziale M. Szczepkowskiej, inż. R. Pawłowicza i mgr M. Michniewicza w 1987 roku dla projektu technicznego osiedla Bukowego zadanie XVI.

Przewidziano również zaplecze socjalne dla kierowców z poczekalnią i dyspozytornią. Już w czerwcu 1983 roku WPKM postulował ujęcie w projekcie zagospodarowania, niezbędnej mieszkańcom osiedla komunikacji autobusowej. Pętla na osiedlu Bukowym miała być tymczasowa, bo planowano wybudowanie pętli docelowej przy ulicy Mącznej wraz z przebudową ulicy Mącznej i Jasnej i włączeniem do ulicy Struga w rejonie ulicy Łubinowej.

18 października 1989 roku oddano do użytku pętlę autobusową na Osiedlu Bukowym przy ulicy Kolorowych Domów, co skutkowało ułatwieniem dojazdu mieszkańcom osiedla do domów i pracy. Dotychczas autobusy kończyły swój bieg przy ulicy Chłopskiej (przy Kościele) i od tej pory jadą 600 metrów dalej do pętli. W związku z tym, do pętli skierowano linie 65 (kursowała na trasie Osiedle Bukowe – Studzienna z dużą częstością i we wszystkie dni tygodnia) i 74 (linia kończy swoją pracę na tej trasie 1 marca 1991 roku), a linię 78 dojeżdżającą poprzednio do ulicy Chłopskiej skrócono, i skierowano do pętli na Osiedlu Słonecznym (linia kursowała tylko w dni robocze na trasie do Stoczni Remontowej "Gryfia").

3 listopada 1989 roku wydłużono do Osiedla Bukowego linię 77 jeżdżącą do Załomia przez Dąbie. Linia A zaczęła kursować do pętli 1 marca 1991 roku na trasie: Osiedle Bukowe – Studzienna, a linia E od 10 lutego 1992 roku (początkowo jeździła na trasie do placu Rodła a od 1 marca 1993 roku do placu Sprzymierzonych).

W 1993 roku na wniosek Rady Osiedli o połączeniu zespołu osiedli z Żydowcami, trasa linii 66 uległa zmianie. Odtąd zaczęła jeździć na trasie Osiedle Bukowe - Osiedle Słoneczne (Łubinowa) - Struga - Granitowa - Metalowa – Przodowników Pracy – Żydowce.

MZK Szczecin wystąpił w dniu 15 lutego 1995 roku do Urzędu Miasta WUA i NB z prośbą o pozostawienie pętli autobusowych Słoneczne i Bukowe w dotychczasowym miejscu jako pętle stałe. Ww pętle wybudowano jako tymczasowe do czasu zrealizowania linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. W związku z wstrzymaniem tej inwestycji – pętle jako tymczasowe tracą rację bytu i muszą być przemianowane na stałe i włączone do sieci komunikacji autobusowej. Z uwagi na niniejsze proponowano wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pętlę na Słonecznym ustanowiono jako stałą a z pętlą na Bukowym trwały przepychanki /nie dotarłem do materiałów czy UM zgodził się na zmiany, prawdopodobnie tak bo pętla dalej istnieje/.

Od 1 października 2004 roku w okolice pętli zaglądała także linia 54bis zdążająca do Kijewa. 16 sierpnia 2005 roku linię przenumerowano na 84, jednak jej trasa nie zmieniła się, i wciąż możemy oglądać ją w tych rejonach.

Osobną kartę historii pętli stanowi komunikacja nocna. Pierwsze wzmianki o liniach nocnych zaglądających na Osiedle Bukowe, pochodzą z 1995 roku, gdy linię 201N (teraźniejsze 531) przedłużono do Osiedla Bukowego, likwidując jednocześnie podjazd pod Dworzec Główny.

Intensywny rozwój komunikacji nocnej w tym rejonie miał miejsce w czasie pierwszej wielkiej reformy linii nocnych. Na mocy reformy, w rejon Osiedla Bukowego skierowano dodatkowo nowo utworzone linie nocne 514 (teraźniejsze 532) i 516 (teraźniejsze 534) oraz po zmianie trasy - przejazdem linię 513 (teraźniejsze 533). Zapewniało to mieszkańcom bezpośrednie połączenia nocne z lewobrzeżną częścią Szczecina, a także z okolicami Wielgowa oraz Podjuch. W nocy z 1/2 października 2003 roku, z powodu skrócenia trasy, z krajobrazu pętli zniknęła linia 533. Na chwilę obecną, na pętli swój bieg kończą linie nocne 531, 532 oraz 534.

Pętla Bukowe ma 3 perony do postoju autobusów. Jest również budynek socjalny wraz z kasą biletową. Na terenie pętli stoi wiata przystankowa. Pętlę odwiedzała również bezpłatna linie 706 i 711 zbierające potencjalnych klientów marketów znajdujących się przy ulicy Wiosennej i Iwaszkiewicza. Obie linie już nie istnieją.

Charakterystyka osiedla

Osiedle Bukowe - położone na Prawobrzeżu, w bardzo atrakcyjnym miejscu Szczecina, niewielka odległość od centrum miasta, ma dobry system komunikacji miejskiej, niski poziom hałasu, czyste powietrze, bliskość szkół i przedszkoli, sklepów i ośrodków zdrowia. Jest to najmłodsze na Prawobrzeżu osiedle, ciągle się rozbudowujące. Po jej zakończeniu będzie jednym z największych. Osiedle jest położone na skraju Puszczy Bukowej. Jest osiedlem bardzo kolorowym (nie tylko ze względu na nazwy ulic), z dużą ilością zieleni. Bliskość terenów spacerowo-wypoczynkowych: Puszczy Bukowej i Jeziora Szmaragdowego daje możliwości przyjemnego spędzenia czasu na wycieczkach pieszych i rowerowych.

W chwili obecnej do pętli kursują autobusy linii dziennych 65, 66, 77, A, E, nocnych 531, 532, 534, a przejazdem linia 84.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.