Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zajezdnia autobusowa "Klonowica"

* * *

Posiłkowałem się materiałami z kronik WPKM z lat 1978 – 1989 prowadzonych przez p. Stefanię Wieland. Korzystałem również z materiałów znajdujących się w archiwach MZK, ZKM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez MZK, ZKM, informacji znajdujących się na stronach internetowych SPA "Dąbie", "Klonowica", "SPPK", "KOMIS", jak i materiałów własnych.

* * *

Powstała w 1945 roku firma pn "Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina" nie tylko zajęła się odbudową zniszczonej trakcji tramwajowej, ale też odbudową od podstaw komunikacji autobusowej. Już w 1947 roku zarysowała się potrzeba uzupełniania komunikacji tramwajowej bardziej elastyczną komunikacją autobusową. Komunikacja autobusowa spełniała rolę uzupełniającą w stosunku do tramwajowej oraz interwencyjnego środka komunikacji w godzinach szczytowych dla komunikacji tramwajowej jak również w przypadkach np. jednorazowego przewozu na imprezy teatralne lub sportowe.

W 1948 roku było 29 km linii autobusowych obsługiwanych przez 6 pojazdów, a w 1963 roku długość tras autobusowych wynosiła już 103,6 km i jeździło na nich 48 autobusów z 70, które posiadały na stanie zakłady komunikacyjne.

foto archiwum MZK autor nieznany - prowizoryczne pomieszczenia zajezdni autobusowej na ulicy Klonowica
foto: archiwum MZK autor nieznany,
prowizoryczne pomieszczenia zajezdni
autobusowej na ulicy Klonowica
W roku 1959 Wydział Autobusowy firmy znajdujący się dotychczas (od 1948 roku) przy ulicy Krzysztofa Kolumba przenosi się w całości do prowizorycznych baraków przy ulicy Klonowica w miejscu, gdzie znajdowało się MPO a później Rethmann a teraz Remondis.

foto archiwum MZK autor nieznany, jeden z ostatnich autobusów marki MAVAG TR-5 na stacji paliw przy ulicy Klonowica
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
jeden z ostatnich autobusów
marki MAVAG TR-5
na stacji paliw
przy ulicy Klonowica
Baraki służyły jako garaże i warsztaty naprawcze. Była również stacja paliw umożliwiająca tankowanie autobusów. Do prowizorycznej zajezdni przychodzili kierowcy i konduktorzy obsługujący autobusy.

foto archiwum MZK autor nieznany, autobus SAN
foto: archiwum MZK
autor nieznany, SAN
Jak widać obok autobusy stały na "podgrzewanych" miejscach parkingowych co niekorzystnie wpływało na tabor. Przeprowadzano również drobne naprawy w takich warunkach. Do chwili oddania zaplecza technicznego na ulicy Klonowica, poważne naprawy autobusów dokonywano w dalszym ciągu na ulicy Kolumba.

Pomimo niekorzystnych warunków istniejących w zajezdni autobusowej przy ulicy Klonowica, MPK uruchomiło w 1957 roku nową działalność tj. przewozy taksówkowe 23 samochodami osobowymi marki Warszawa M-20.
foto archiwum MZK autor nieznany, Warszawa M-20
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
Warszawa M-20
Przypadły one szczecinianom do gustu i w związku z tym musiano zakupić w latach 1957 - 1964 większą ilość samochodów w sumie było ich 123 sztuki. Przewozy pasażerów taksówkami MPK w Szczecinie zakończyła w roku 1965 ze względu na chroniczne braki części zamiennych.

36 taksówek nabyli ich dawni kierowcy, 10 sztuk skasowano, a pozostałe taksówki sprzedano lub przekazano innym firmom komunalnym.

Wypada również wspomnieć, że w 1959 roku uruchomiono przewozy 10 taksówkami bagażowymi, a w roku 1972 było ich już 76 sztuk.
Postoje znajdowały się na ulicy Kaszubskiej – róg Obr.Stalingradu i na ulicy Śląskiej – róg placu Grunwaldzkiego.

Pomimo zakupu większej ilości bagażówek nie były one w stanie zaspokoić wzrastającemu popytowi na te usługi wśród moeszkańców miasta jak i firm.

foto archiwum MZK autor nieznany, autobus Chausson
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
autobus Chausson
W latach 1950-1958 firma otrzymała nowe autobusy marki "Mavag" oraz "Star" później były dostawy autobusów "Chausson" a następnie zastąpiono je autobusami "Skoda i "San". Różnorodność taboru autobusowego powodowała trudności w dostawie części zamiennych i w organizacji pracy.

W 1960 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wynajmowało autobusy na wycieczki. Zgłoszenia przyjmowano w siedzibie firmy przy ulicy Klonowicza (Krzekowo, końcowy przystanek linii tramwajowej 5 i 7) telefon 29-39.

W ciągu czterech lat (od 1964) utworzono 4 linie autobusowe nowe oraz trzy linie "bis". Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obsługiwało w tym okresie 4 linie pracownicze. Uruchomiono również połączenie mikrobusowe z Wyspą Pucką pozbawioną do tej pory połączenia z centrum miasta.

Ekspansja komunikacji autobusowej powodowała pewne perturbacje eksploatacyjne, głównie przez posiadanie różnorodnego taboru autobusowego użytkowanego prze komunikację szczecińską. Użytkowano stare autobusy wycofane z demobilu między innymi: Leyland, Büssing, Bedford jak rónież ciężarówki przygotowane do przewozu ludzi.

Autobusy "San" nie spełniały się w roli autobusu przystosowanego do komunikacji miejskiej miały również szereg usterek technicznych. Skłoniło to firmę do stopniowej ich kasacji.

W latach 1967 - 1968 firma zastępowała autobusy marki "San" i "Skoda - Karossa" autobusami marki "Jelcz" co pozwoliło w 56,8 % wymienić tabor autobusowy.

Zmiany zachodzące w następnych latach w układzie linii autobusowych spowodowane zostały koniecznością przewozu osób na prawym brzegu Odry, oraz wyłączeniem ruchu tramwajowego w ciągu ulicy Gdańskiej, zwiększonych przewozów w kierunku stoczni a dzielnicami mieszkaniowymi oraz budową nowych osiedli mieszkaniowych, które znalazły się poza zasięgiem istniejącej sieci tramwajowej. Wszystkie linie autobusowe z konieczności zostały wydłużone do śródmieścia ulica Wielka (Wyszyńskiego) lub ulicy Tkackiej, a które do tej pory kończyły swój bieg przy Basenie Kaszubskim (Górniczym).

foto archiwum MZK autor nieznany, zajezdnia autobusowa na Klonowica, podgrzewany parking dla autobusów rok 1967
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
zajezdnia autobusowa
na Klonowica,
podgrzewany parking
dla autobusów rok 1967
Po prawie dekadzie (1967) przekazano wybudowaną zajezdnię autobusową z prawdziwego zdarzenia wraz z Centralnymi Warsztatami naprawy taboru tramwajowego i biurowcem kosztem 83,5 miliona złotych. Decyzję o budowie podjęto w 1959 roku.

foto archiwum MZK autor nieznany, budynki Centralnych Warsztatów widok ogólny rok 1967
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
budynki Centralnych Warsztatów
widok ogólny rok 1967
Oddano ją do użytku w 1965 roku, ale ze względu na partackie wykonanie przez budującą firmę oraz wiele wad w dokumentacji, MPK musiała ponieść znaczne nakłady na zagospodarowanie warsztatów. Prace te przeciągnęły się przez cały rok 1966. W konsekwencji tych prac zajezdnia i Centralne Warsztaty stały się nowoczesnym obiektem. W Centralnych Warsztatach wykonywano remonty kapitalne tramwajów i autobusów jak i wytwarzano części zamienne dla nich.

Autobusy z "Klonowica" jeździły po lewobrzeżu, prawobrzeżu oraz do Polic. Ponieważ dojazdy na prawobrzeże były bardzo kosztowne i nieopłacalne, w firmie podjęto decyzję o budowie zajezdni w Dąbiu, oddanej do użytku w 1978 roku. Część taboru przekazano z "Klonowica" do "Dąbia". W związku z tym zmniejszył się obszar działania "Klonowica" o przekazane linie obsługujące prawobrzeże.

W latach 1967-1980 do zajezdni trafiał bardzo różnorodny tabor i w związku z tym występowała wiele kłopotów z utrzymaniem taboru w gotowości eksploatacyjnej - brak części zamiennych.

W dniach 18 - 22 grudnia 1970 roku strajkowały w Szczecinie 94 zakłady pracy w tym komunikacja miejska. Na ulice nie wyjechały tramwaje i autobusy. Strajk zakończono 22 grudnia.

W kwietniu 1978 roku przyjęto na stan firmy dostawę 22 autobusów Jelcz PR – 110. Autobusy zostały skierowane na trasy linii 66 (Dąbie), 67, 75 i 76.

foto archiwum MZK autor nieznany
foto: archiwum MZK
autor nieznany
ulica Poznańska
zima stulecia, Warszewo
Styczeń i luty 1979 roku, to atak zimy, który sparaliżował komunikację miejską. Silne opady śniegu i mróz zdezorganizowały wyjazdy autobusów na trasy. Autobusy ulegały poważnym awariom. Zamarzało paliwo i układy powietrzne. Chroniczny brak części zamiennych, opon i akumulatorów uniemożliwiał prawidłową pracę zajezdni, co skutkowało z konieczności stawianiem pojazdów na tzw "kołki", pomimo regeneracji.

Poprawa nastąpiła dopiero w latach 1981 - 1984, gdzie zakupiono 102 wozy marki "Ikarus 280". Trwały również dostawy dla pozostałych zajezdni. W następnych latach zakupiono też autobusy marki Jelcz M11, Jelcz L11 i Ikarus 280.

W okresie od lipca 1991 do kwietnia 1992 roku wybudowana została dyspozytornia autobusowa. Generalnym wykonawcą robót było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "ESPEBEPE" S.A. Jest to budynek dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej (cegły i bloczki betonowe, stropy prefabrykowane). Budynek o powierzchni 712 m2, w którym znajdują się pomieszczenia, takie jak : dyspozytornia, administracja, socjalne, magazynowe i węzeł cieplny.

W okresie 11 - 24 stycznia 1993 roku testowano autobusy węgierskiej firmy Ikarus z rodziny "400". Producent oddając autobusy do testowania pragnął uzyskać jak największą ilość informacji o zaletach i wadach tych pojazdów.

W 1994 roku zakupiono kolejne 16 pojazdów - tym razem były to Jelcze 120M. Pod koniec roku przyjechały na "Klonowica" pierwsze 19 z 40 autobusów Volvo B10MA, które wyjechały na trasy 1 lutego 1995 roku, a następne autobusy skierowano do eksploatacji po opłaceniu cła w Urzędzie Celnym. Opóźnienie związane było z brakiem pieniędzy na pokrycie cła.

W tym samym roku zdecydowano się na montaż 128 autokomputerów SRG 2000 D i systemu komunikacyjnego Municom w zajezdni Klonowica, po półrocznym pomyślnych próbach z tymi urządzeniami w zajezdni Dąbie.

W okresie 11 - 24 stycznia 1994 roku na liniach obsługiwanych przez Klonowica i Dąbie testowany był autobus oznaczony symbolem CN 113 i CLL MaxCi. W tym czasie był najnowszym modelem autobusu produkowanego przez SCANIA-BUSSAR w Katrineholm - Szwecja.

1997 w styczniu zakupiono 4 autobusy Autosan H6, a zakupione Autosany w 1996 roku dla Dąbia też 4 szt. w 1998 roku przekazano na Klonowica.

1 listopada 1999 powstało Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" sp. z o.o wydzielone ze struktur MZK, która działa na zasadzie prawa handlowego. SPA "Klonowica" uruchomiono w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 roku w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 45.689.400,00 złotych.

Pierwszym prezesem spółki był pan Tomasz Świątek, który rządził w latach 1 listopada 1999 – 1 czerwca 2003, a drugim z kolei został pan Krzysztof Putiatycki powołany 1 czerwca 2003 roku, który rządzi do chwili obecnej.

Grudzień 2002 - przyjechały zakupione 5 szt. nowych autobusów MAN NL223.

foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
automat biletowy
Od marca 2004 w autobusach obsługiwanych przez Klonowica testowano automaty do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Jeden z automatów był zainstalowany w autobusie o nr bocznym "569". Autobus ten w dni powszednie obsługiwał linie "68" (Pl.Rodła - Kormoranów) natomiast w dni wolne od pracy linie "57" (Kołłątaja - Warszewo). Automaty były również testowane w autobusach linii "51", gdzie zakończyły testy tego urządzenia w pojazdach komunikacji miejskiej. Automaty testowano przez okres siedmiu miesięcy.

Październik 2004 - dostawa dwóch autobusów MAN NL283.

Od 7 marca 2005 roku została uruchomiona linia nr "70", która jeździ na trasie Dworzec Główny - Urząd Miejski i z powrotem. Linia poprzednio jeździła od 8 listopada 2004 do końca lutego 2005 roku. Na kilka dni zawieszono jej kursowanie.

foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
volvo b10l
1 sierpnia nastąpiła dostawa 5 używanych autobusów MAN NL202/262, a 22 grudnia pięciu autobusów Volvo B10L-SN12, jeżdżących wcześniej Berlinie. Autobusy miały ex-berlińskie nr 1155, 1157, 1159, 1161 i 1164. W Szczecinie otrzymały numery boczne 1706, 1707, 1708, 1709 i 1710.

Po nowym roku 14 stycznia 2006 trafiły do Szczecina następne autobusy tej samej marki. Otrzymały kolejne numery boczne tj. 1711, 1712, 1713. Trudna sytuacja finansowa przewoźnika wymusza na nim sprowadzanie używanych autobusów, i w związku z tym pasażerowie zyskują na komforcie jazdy.

foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
man_ng272
W dniu 30 września 2006 roku dotarło z Norymbergi 6 z 7 przegubowych autobusów MAN typu NG272. Siódmy pojazd trafił później. Każdy z autobusów ma po 3 drzwi otwierane do środka. Wyprodukowane zostały w roku 1992. Autobusom tym nadano następujące numery taborowe tj. 1250 - (n)605, 1251 - (n)608, 1252 - (n)614, 1253 - (n)615, 1254 - (n)616, 1255 - (n)617, 1256 - (n)618.

W autobusach obsługiwanych przez spółkę rozwieszono informację o zatrudnieniu lub współpracy osób, które mają uprawnienia do prowadzenia autobusów. Znane są trudności z brakiem kierowców. Spowodowane jest to wyjazdem ludzi mających uprawnienia do prowadzenia autobusów za granicę, gdzie za pracę dostają 4 lub 5 razy większe zarobki niż mogą zaproponować nasze przedsiębiorstwa i spółki komunikacyjne.

9 lutego 2007 roku w godzinach popołudniowych przyjechały na plac postojowy zajezdni Klonowica 2 autobusy MAN NL202 z niemieckiego miasta Leverkusen. Na burtach mają numery taborowe ex 71 i 139. Wyprodukowano je w 1994 roku.
18 - 19 kwietnia trwały prace przy montażu dwu autokomputerów SRG 3000 wraz z kasami do sprzedaży biletów na pokładach autobusów marki Ikarus o nr bocznych 1098 i 1298.

4 czerwca zaprezentowano na płycie postojowej Klonowica nowy - używany dwudrzwiowy autobus marki MAN NL202, któremu nadano nr 1801 Jest on koloru białego. Rok produkcji prawdopodobnie 1998. Przyjechał z Berlina, a poprzednio prawdopodobnie jeździł w Oberhausen. Jest pojazdem niskopodłogowym do przewozu osób niepełnosprawnych.

foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
mannl202, sierpień 2007
28 sierpnia przyjechał do zajezdni Klonowica używany autobus marki MAN NL 202. Kraj pochodzenia Niemcy, firma GmbH & Co KG z Hagen. Jest autobusem dwurzwiowym w kolorze białym o przebiegu 645 tysięcy kilometrów. Wyprodukowano go w 1998 roku. W Hagen miał nr boczny 217 i rejestracyjny HA-HM-26, a w Szczecinie dostanie 1802

Na stanie zajezdni znajdują się następujące typy autobusów, stan na marzec 2008 roku: Volvo B10L - 8 szt, MAN NL-223 - 5 szt, MAN NL-283 - 2 szt, MAN NL-202 - 9 szt, Volvo B10M - 40 szt, Ikarus 280 - 6 szt, Man NG-272 - 7 szt, Jelcz 120MM/1 - 14 szt, Autosan H6 - 6 szt. Razem na stanie zajezdni 97 pojazdów, średnia wieku 12 lat.

Stan taboru w zajezdni jest niezadawalający, sprowadzane używki z zagranicy są w coraz gorszym stanie technicznym, nie wspominając też o autobusach Volvo B10MA zakupionych w 1994 roku. Wspomina się o zakupach nowych autobusów przegubowych, co ma być efektem obowiązującej od czerwca 2007 roku wyższej stawki za wozokilometr i podniesienia przez miasto udziałów spółki autobusowej.

28 stycznia 2008 roku Rada Miasta podwyższyła kapitał zakładowy spółki SPA Klonowica o 4 miliony złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowych autobusów:

• 11 czerwca do zajezdni zawitały 4 autobusy niskopodłogowe Solaris Urbino 18, którym przydzielono numery z zakresu 1850 - 1853
• 31 lipca został wyłoniony dostawca 10 autobusów niskopodłogowych w formie leasingu finansowego. Jest to firma "Millenium Leasing sp. z o.o z Warszawy
• 13 listopada w swoją ostatnią drogę wyjechały autobusy marki Ikarus 280 o numerach bocznych 1097, 1181, 1191, oraz Jelcz 120M 1404

19 lutego 2009 roku dostarczono 10 autobusów niskopodłogowych w tym 5 sztuk Solarisów Urbino 18 i 5 sztuk Solarisów Urbino 12. Solarisy przegubowe mają numery boczne 1950 - 1954, solowe 1900 - 1904. Jednocześnie w tym samym czasie przyjechały 2 MAN-y NL262. Mają numery 1000 i 1001.

• 24 lutego wyjechało na miasto nowe pogotowie techniczne o numerze 100. Pogotowie przerobiono z autobusu Volvo B10MA (1557) odejmując przegub. Prace wykonały brygady mechaników spółki we własnym zakresie,

• w okresie marca brygady z R&G Mielec instalowały 44 sztuki autokomputerów SRG 3000 wraz z kasami do sprzedaży biletów,

• 5 kwietnia wycofano ostatnie Ikarusy 280 znajdujące się na terenie zajezdni. Były to autobusy o numerach 1098, 1184 i 1298.

Od 16 czerwca do końca miesiąca były wymieniane (26 sztuk) autokomputery SRG 2000D na SRG 3000 z kasami do sprzedaży biletów w następnych autobusach. Łącznie w tej chwili na zajezdni znajduje się 87 autobusów wyposażonych w autokoputery SRG 3000. Nie będa instalowane autokomputery nowej generacji na autobusach Autosan H6 (6 sztuk) i Jelczach 120MM/1 (4 sztuki). Nie wiadomo jak długo pojeżdżą.

W dniu 4 lutego 2010 roku przyjechały nowe "jamniki" niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino 18 zamówione w roku 2009. Oznaczono je numerami taborowym:

• ZS-4498S - 1050, • ZS-4497S - 1051, • ZS-4496S - 1052, • ZS-4495S - 1053, • ZS-4493S - 1054, • ZS-4492S - 1055, • ZS-4491S - 1056, • ZS-4490S - 1057.

Na pokładzie autobusów znajduje się klimatyzacja i monitoring. Siedzenia dla pasażerów są już w barwach pływających ogrodów a poręcze w kolorze seledynowym. Autobusy wyposażono w tablice elektroniczne, automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika, rampę ułatwiającą wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym. Silniki autobusów spełniają wszystkie europejskie wymogi a nawet je przewyższają (obecnie obowiązująca norma to Euro5). Wysłano je na trasy w dniach 8 i 9 lutego.

30 marca 2010 roku opuściły macierzystą zajezdnie trzy pierwsze autobusy marki Volvo B10MA: 1551, 1552 i 1564, przeznaczone do sprzedaży z partii 8 sztuk. Pozostałe autobusy również już zostały sprzedane sa to: 1550, 1553, 1559, 1560, 1561.

10 września 2010 roku przyjechały na Klonowica 2 autobusy SU 10 numery taborowe • 1010 ZS 7945T, • 1011 ZS 7947T i 8 autobusów przegubowych niskopodłogowych SU 18 numery taborowe • 1058 ZS 7943T, • 1059 ZS 7944T, • 1060 ZS 7946T, • 1061 ZS 7948T, • 1062 ZS 7949T, • 1063 ZS 7950T, • 1064 ZS 7941T, • 1065 ZS 7942T. Wszystkie wyposażone w automaty biletowe.

W dniach 4 - 5 maja 2011 roku dotarły na teren zajezdni autobusy marki Solaris w ilości 10 sztuk solówki i 4 sztuki przegubowe. Na pokładach tych autobusów znajduje się klimatyzacja, monitoring, automat do sprzedaży biletów oraz z przodu i tyłu pojazdu zamontowane są elektroniczne tablice z tzw. minutowym termometrem przystankowym firmy Pixel z Bydgoszczy (Solaris Urbino 18), a w solówkach tylko z przodu pojazdu. Również są autokomputery SRG 3000 wraz z kasami fiskalnymi firmy R&G z Mielca.

Zamontowano również dwie tablice z przodu (nad pierwszymi drzwiami) i z tyłu (pomiędzy 3 i 4 drzwiami) pojazdu informujące na jakiej linii pojazd jeździ - tylko w przegubach.

Są to pojazdy Solaris Urbino 18: 1150 - ZS 1150W, 1151 - ZS 1151W, 1152 - ZS 1152W, 1153 - ZS 1153W i Solaris Urbino 12: 1100 - ZS 1100W, 1101 - ZS 1101W, 1102 - ZS 1102W, 1103 - ZS 1103W, 1104 - ZS 1104W, 1105 - ZS 1105W, 1106 - ZS 1106W, 1107 - ZS 1107W, 1108 - ZS 1108W, 1109 - ZS 1109W. Pojazdy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin. Nowe autobusy zastąpią te najbardziej wysłużone. Wyjechały na trasy 19 maja 2011 roku.

W dniu 12 czerwca 2012 roku dotarły autobusy marki Solaris z przetargu ogłoszonego w listopadzie 2011 roku. Są to:

• autobus SU 10 - 1210 - nr.rej ZS1210X,
• autobus SU 10 - 1211 - nr.rej ZS1211X,
• autobus SU 12 - 1247 - nr.rej ZS1247X,
• autobus SU 12 - 1248 - nr.rej ZS1248X,
• autobus SU 12 - 1249 - nr.rej ZS1249X,
• autobus SU 18 - 1297 - nr.rej ZS1297X,
• autobus SU 18 - 1298 - nr.rej ZS1298X,
• autobus SU 18 - 1299 - nr.rej ZS1299X

We wszystkich zamówionych autobusach zamontowano stojaki na rowery przy automacie do sprzedaży biletów.

W lipcu 2012 roku spółka autobusowa sprzedała 4 wysłużone autobusy marki VOLVO typ B10MA z 1995 roku, które po Szczecinie jeździły od 17 lat. Również 11 lipca sprzedano 4 autobusy marki VOLVO typu B10L z 1997 roku zakupione w Berlinie. Miały one w Szczecinie numery taborowe 1708, 1709, 1710, 1711.

Stan taboru na 9 sierpnia 2012 roku w zajezdni Klonowica wynosił 100 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Jelcz 120MM/1, Autosan H6, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

W dniu 21 czerwca 2013 roku zajezdnię Klonowica opuścił ostatni JELCZ 120MM/1. Numer taborowy 1410.

We wrześniu 2013 roku na Klonowica dotarły zakupione przez spółkę autobusy: MAN NG 313, który dostał numer boczny 1650 - ZS650AJ. Kolejne 3 autobusy MAN dotarły w połowie miesiąca są to: autobusy MAN - 2 krótkie NL-263 - 1206 - ZS206AM (rok produkcji 2002) i 1300 - ZS300AM (rok produkcji 2003) i długi NG-313 numer taborowy 1651 - ZS651AM.

Stan taboru na 8 listopada 2013 roku w zajezdni Klonowica wynosił 101 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

W grudniu 2013 roku spółka na Klonowica skreśliła ze stanu 2 autobusiki "Autosan H6-20.03 ", jeden sprzedano na złom a drugi przekazano do MTiK. Zakupiono osiem sztuk w 1997 roku. Cztery trafiły do zajezdni w Dąbiu, a cztery do zajezdni Klonowica. 29 stycznia 2014 roku spółka autobusowa przekazała w formie darowizny do Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie ostatni z ośmiu małych autobusów (Autosam H6-20.03 ) o numerze bocznych 1742.

Stan taboru na 16 stycznia 2014 roku w zajezdni Klonowica wynosił 99 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

7 marca 2014 oku na teren zajezdni Klonowica przyjechał pierwszy z pięciu niskopodłogowych, przegubowych autobusów czwartej generacji MAN Lions City NG 313 (A23) zakupionych przez spółkę na Klonowica. Pojazd dostał numer boczny 1599 - ZS 599AX. Autobusy wyprodukowano w 2005 roku. Poprzednim użytkownikiem pojazdów była firma komunikacyjna w Geteborgu w Szwecji. Pozostała czwórka przyjechała na teren zajezdni pod koniec marca. Dostały numeracje 1595 - ZS 595AX, 1596 - ZS 596AX, 1597 - ZS 597AX, 1598 - ZS 598AX.

Stan taboru na 27 marca 2014 roku w zajezdni Klonowica wynosił 100 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, MAN NG-313, MAN NG-363, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

5 stycznia 2015 dotarły na Klonowica 4 zamówione w 2014 roku autobusy marki MAN Lion's City G. Jest, to konsekwencją przetargu ogłoszonego w dniu 28 października 2014 i wyboru dostawcy 8 grudnia 2014, którym był jedynym oferentem tj. firma ABP Bus & Coach Sp. z o.o.

Stan taboru na 2 lutego 2015 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 6, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, Volvo B10M - 17, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 22, Solaris Urbino 18 - 32, co daje 105 autobusów.

12 pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o., otrzymało odznaczenia w uznaniu ich zasług i długoletnią pracę w komunikacji miejskiej. Uroczystość odbyła się 10 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta.

Złoty medal otrzymał pan Andrzej Lachowicz, a srebrne panowie Krzysztof Putiatycki, Jacek Remiszewski oraz Robert Świderski. Odznaką „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali panowie Paweł Baczyński, Marek Gajewski, Henryk Kuchciński, Andrzej Mordak, Janusz Niedośpiał, Andrzej Olbiński, Janusz Rokosa, Janusz Węgrzyn. Spółka aktualnie zatrudnia 302 osoby, w tym 215 kierowców autobusów, 60 osób na stanowiskach robotniczych zaplecza technicznego oraz 27 osób pracujących w administracji.

12 marca 2015 roku w SPA "Klonowica" odbyło się spotkanie z odchodzącymi na emeryturę długoletnimi pracownikami firmy. Byli to pracownicy - Sławomir Kaźmierowski, Wacław Dutkiewicz, Marią Ożarowska, Andrzej Krupa i Janusz Gajoch. Panowie to kierowcy spółki, a pani pracowała w księgowości. W dniu 30 marca 2015, pożegnano również panią Irenę Chmielewską.

Z dniem 4 kwietnia 2015 roku SPA "Klonowica" zaprzestało obsługiwać komercyjne linie autobusowe 703 i 704 dowożące pasażerów do hipermarketów "Tesco".

Stan taboru na 23 grudnia 2015 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, MAN A35 - 3, Volvo B10M - 12, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 106 autobusów.

Stan taboru na 4 maja 2016 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, MAN A35 - 3, Volvo B10M - 10, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 104 autobusy.

Stan taboru na 16 stycznia 2017 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, Volvo B10M - 10, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 106 autobusów.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 marca 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak: MAN NL 223 - 7, MAN NL 283 - 2, MAN NL 202 - 1, MAN NL 262 - 2, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 9, SOLRIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 25, SOLARIS URBINO 18 - 34

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 19 grudnia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,46 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 6, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 23 maja 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 103 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 10,41 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 11 lipca 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 102 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 10,28 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

31 października 2018 roku w zajezdni Klonowica zaprezentowano pierwszy z szesnastu zakupionych przez miasto autobusów hybrydowych. Do zajezdni trafiło 8 SU 18 - 1892 - ZS 687KE, 1893 - ZS 688KE, 1894 - ZS 689KE, 1895 - ZS 690KE, 1896 - ZS 691KE, 1897 - ZS 692KE, 1898 - ZS 693KE, 1899 - ZS 694KE i 8 SU12 - 1842 - ZS 679KE, 1843 - ZS 680KE, 1844 - ZS 681KE, 1845 - ZS 682KE, 1846 - ZS 683KE, 1847 - ZS 684KE, 1848 - ZS 685KE, 1849 - ZS 686KE.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 31 grudnia 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,98 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 4, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 8, MAN A21 - 1, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 7, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 7

11 stycznia 2019 roku był ostatnim dniem, w którym autobus marki VOLVO B10M o numerze taborowym 1571 zakończył swoją służbę na rzecz komunikacji szczecińskiej. Przez prawie 23 lata przejechał 1 630 000 kilometrów, teraz skierowano go na zasłużoną emeryturę i odbył swój pożegnalny kurs liniowy. Chętnych na przejażdżkę ostatnim kursem liniowym, SPA"Klonowica" serdecznie zaprosił na godzinę 8:04, gdzie autobus wyruszył z Krzekowa w kierunku Dworca Głównego a o godzinie 9:12 wrócił na Krzekowo.

Po wymontowaniu kasowników autobus przekazany został do Muzeum Techniki. Autobus zachował oryginalne malowanie, jak również oryginalną rolkę z poszczególnymi numerami i opisami tras, nie zamontowano w nim elektronicznego wyświetlacza.

Wyprodukowane w 1994 autobusy Volvo przypłynęły do Polski z Finlandii rorowcem „Puck”. Do SPA Klonowica trafiło 40 sztuk. Data pierwszej rejestracji autobusu, to 17 sierpnia 1995, od tego dnia pojazd przewiózł tysiące pasażerów.

Wymiary zasłużonego staruszka to 18,0 m długości, 2,50 m szerokości i 3,10 m wysokości. Liczba miejsc 132, miejsc siedzące 42. Typ silnika: THD 102KB, norma Euro I, układ silnika - rzędowy, poziomy, 6 cylindrów, 9,60 dm3, moc silnika 209 kW (285 KM), skrzynia biegów ZF 4 HP 500.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 lutego 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,07 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 18 marca 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 112 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,83 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 24 kwietnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 2 sierpnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 3 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,68 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

4 sierpnia 2020 SPA "Klonowica" ogłosiło przetarg na sprzedaż autobusów MAN NL283 o numerach bocznych: 1610, 1611 i 1612. Cena minimalna każdego z nich to 35 tys.zł/ zmieniono cenę na 30 tys.zł netto. Autobusy wyprodukowane w 2006 roku. Ofertę należało złożyć do dnia 30 października 2020 roku w sekretariacie spółki.

15 września 2020 podpisano umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach S.A., która miała 13 miesięcy na dostawą tych autobusów. Urząd Miasta 5 maja 2020 ogłosił przetarg na zakup 8 autobusów.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 22 września 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,65 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

SPA "Klonowica" 6 listopda 2020 ogłosiło przetarg na budowę sześciostanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych w ramach modernizacji zajezdni autobusowej. Termin wykonania zadania: nie dłużej niż 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Nadsyłanie ofert do 24 listopada, 2 grudnia (zmiany w siwz i pytania). W tym dniu nastąpi otwarcie ofert.

2 grudnia 2020, otwarto oferty. Była tylko jedna, zgłosiło się konsorcjum firm Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o z Łodzi i Westa Building Sp. z o.o z Sieradza, które zaproponowały 1.646.392,46 złotych za wykonanie zadania, SPAK zarezerwował kwotę 2.144.895,06 złotych. 7 stycznia 2021 roku ogłoszono, że konsorcjum firm : Ekoenergetyka Sales sp. z o.o z Łodzi i Westa Building sp. z o.o z Sieradza na kwotę 1.646.392,46 złotych brutto.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 15 stycznia 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 10,65 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

23 lutego 2021 roku, otwarto oferty na zakup 6 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym. Zgłosił się jedynie Solaris z ofertą na kwotę 16,662 mln zł brutto. Miasto przeznaczyło kwotę 18,450 mln zł brutto.

Przetarg ogłoszono 28 grudnia 2020 roku z datą składania ofert do 2 lutego, a później 23 lutego 2021 roku ze względu na zmiany siwz i mnogość pytań. Na dostawę autobusów, "Solaris" będzie miał 365 dni. Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Gepard.

29 marca 2021 roku ogłoszono wyniki - SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczy 6 nowych elektrycznych autobusów. Koszt zakupu autobusów to 16 661 826,00 zł brutto. 9 kwietnia 2021 roku podpisano umowę na dostawę Solarisów. Pojazdy mają być dostarczone w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Umowę podpisali Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris i Prezydent miasta Piotr Krzystek.


foto: Maciej Korzański,
stacja ładowania, Klonowica
26 sierpnia 2021

foto: Maciej Korzański,
stacja ładowania, Klonowica
26 sierpnia 2021
20 września 2021 roku zakończyły się prace związane z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni. Wszystkie elementy potrzebnych urządzeń są już gotowe. Z powyższą inwestycją współgra ogłoszony przetarg 26 lutego 2021 roku Szczecińskich Inwestycji Miejskich na 3 ładowarki pantografowe do ładowania autobusów elektrycznych, które mają być zainstalowane w takich miejscach jak: Kołłątaja, Kolumba i Owocowa.

Wpłynęła tylko jedna oferta na dostawę tych urządzeń. Akces na wykonanie tego zadania zgłosiła firma z Zielonej Góry "EKOENERGETYKA – Polska S.A.". Zaproponowała kwotę 3 510 445,70 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia SIM zabezpieczył 3 700 000,00 zł brutto. 11 czerwca 2021 roku podpisano umowę z powyższą firmą na dostawę i montaż tych urządzeń, która ma się zakończyć w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach kontraktów nastąpi:

• dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych ładowarek szybkich pantografowych o znamionowej mocy wyjściowej 400kW, wraz z konstrukcją nośną kaptura ładowarki do ładowania baterii trakcyjnych autobusów miejskich niskopodłogowych;
• dostawa 3 nowych abonenckich stacji transformatorowych;
• dostawa systemu telemetrycznego;
• przeszkolenie teoretyczne i praktyczne osób w zakresie obsługi ładowarek i systemu telemetrycznego;
• wykonanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej w miejscach montażu.

W dniach 15 - 17 września 2021 roku przyjechały na teren zajezdni Klonowica pierwsze w mieście autobusy elektryczne Solaris Urbino 18 Electric. Przywieziono je na lawetach. Dostały numery boczne 1192 - ZS 080NH, 1193 - ZS 079NH, 1194 - ZS 092NH, 1195 - ZS 078NH, 1196 - ZS 077NH, 1197 - ZS 087NH, 1198 - ZS, 1199 - ZS 089NH..

Dostawa zgodna z podpisanym kontraktem z 15 września 2020 roku z firmą SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. na zakup 8 przegubowych zeroemisyjnych autobusów, z przetargu ogłoszonego 5 maja 2020 roku. Koszt zakupu to 32 344 080,00 zł brutto. Zakup objęty był dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą”.

21 września 2021 roku jeden z nich 1193 wyjechał na miasto trasą linii 87 jako "przejazd techniczny".

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 18 października 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosił 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,83 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 10, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 2, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

Dostawa Solarisów Urbino 18 Electric spowodowała, że w listopadzie 2021 roku rozpoczęto wycofywanie MAN-ów NG313 z Göteborga. Kolejne pojazdy tego typu wycofano w lipcu 2022 roku.

26 stycznia 2022 roku na stronie internetowej SPAK ukazało się zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu magazynu w budynku zaplecza technicznego zajezdni. Termin wykonania remontu miałby nastąpić do 17 czerwca 2022 roku, a termin gwarancji miałby wynosić 5 lat.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 3 lutego 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 108 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 10,47 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 7, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

20 marca 2022 roku na płycie zajezdni pojawiły się pierwsze solowe elektryczne „jamniki”. Nadano im numery 1220 - 1225. W związku z tym wycofano wszystkie trzy MAN-y trzeciej generacji: 1206, 1300 oraz 1449. Z placu taborowego zniknął także pierwszy Solaris Urbino 12 z SPA Klonowica - pojazd z numerem 1501.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 13 kwietnia 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,61 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 6, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

18 maja 2022 roku SPA "Klonowica" ogłosiła zapytanie ofertowe na budowę stacji transformatorowej, sieci kablowych 15 kV I 0,4 kV w ramach modernizacji zajezdni autobusowej. Oferty należało złożyć do 26 czerwca. W oznaczonym terminie otwarto oferty. Zgłosiły się dwie firmy: Black Water Eneria S.A z Gdańska, która zaproponowała kwotę 2.303.371,80 zł, i PUE "IREL" Wingrowicz Ireneusz, Wingrowicz Filip, Zagrodzki Łukasz Sp. Jawna z Klinisk Wielkich - zaproponowana kwota 2.687.550 zł. 15 lipca wybrano firmę Black Water Eneria S.A z Gdańska, która wykona zadanie w ciągu 180 dni od chwili podpisania umowy.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 czerwca 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,55 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 6, MAN A21 - 1, MAN A23 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

29 osób pracujących w SPAK otrzymało 12 lipca 2022 odznaczenia, o które zawnioskował pracodawca. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczonych zostało 29 osób. W imieniu Prezydenta RP aktu wręczenia dokonał Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki.

Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymało 8 osób, srebrny za długoletnią służbę 2 osoby, brązowy za długoletnią służbę 1 osoba, odznakę honorową ,,Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej 18 osób. Wyróżnione w ten sposób osoby pracują od 20 do nawet 45 lat w komunikacji miejskiej.

Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 27 lipca 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,27 lat. Były to autobusy takie jak: MAN NG 313 - 3, MAN A21 - 1, MAN A23 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 27, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 12 Electric - 6, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 Electric - 8

Archiwum zdjęć SPA"Klonowica"


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.