Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zajezdnia autobusowa "Dąbie" na ulicy Struga

* * *

Posiłkowałem się materiałami z kronik WPKM z lat 1978 – 1989 prowadzonych przez p. Stefanię Wieland. Korzystałem również z materiałów znajdujących się w archiwach MZK, ZKM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych przez MZK, ZKM, informacji znajdujących się na stronach internetowych SPA "Dąbie", "Klonowica", "SPPK", "KOMIS", jak i materiałów własnych.

* * *

Powojenna historia komunikacji miejskiej rozpoczęła się w 1945 roku z chwilą powołania firmy pn "Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina". Z odbudową komunikacji tramwajowej następowała odbudowa komunikacji autobusowej. Pierwszą linie autobusową uruchomiono 4 kwietnia 1947 roku, kursowała na trasie Plac Kościuszki - Gumieńce (do kościoła). W tym samym roku uruchomiono dalsze linie z Gocławia do Polic i z alei Wojska Polskiego do Tanowa.

foto ze strony sedina.pl - autor nieznany. Przystanek autobusowy przy Bramie Portowej.
foto: strona sedina.pl
autor nieznany.
Przystanek autobusowy
przy Bramie Portowej
foto: pap - autor nieznany. Przystanek autobusowy przy Bramie Portowej.
foto: pap - autor nieznany.
Przystanek autobusowy
przy Bramie Portowej
W 1948 roku uruchomiono linie do Dąbia, Żydowiec i Stołczyna. W tym czasie trasy i odległości linii autobusowych ulegały częstym zmianom. W grudniu 1957 roku uruchomiono pierwszą linię pośpieszną na trasie Plac Żołnierza - Police. Kolejne lata, to szybki rozwój komunikacji autobusowej w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych i zwiększającą się ilością przewożonych pasażerów.

foto archiwum MZK autor nieznany, widok na plac postojowy zajezdni
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
widok na plac
postojowy zajezdni
W marcu 1978 roku została oddana do użytku nowo wybudowana zajezdnia autobusowa Dąbie. Jest zapleczem technicznym dla 190 autobusów garażujących na jej terenie. Umiejscowienie zajezdni autobusowej na terenie prawobrzeża miało na celu usprawnienie komunikacji oraz zmniejszenie kosztów dojazdów. Przewidywano, że koszt wybudowania zajezdni zwróci się w ciągu roku, właśnie z powodu wyeliminowania dojazdów. Obiekt ten jest zajezdnią o pełnym zakresie obsługowo – naprawczym.

foto archiwum MZK autor nieznany, widok na biurowiec przy ul. Struga
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
widok na biurowiec
przy ul. Struga
W skład wybudowanego zespołu obiektów wchodzą: warsztaty ze stanowiskami obsługowo – naprawczymi, mycia podwozi i przeglądów OC, budynku myjni, magazynów, biurowca, w którym znajdowała się stołówka oraz przychodnia przyzakładowa. Jest również stacja paliw i magazyn gazów technicznych, place postojowe dla autobusów. Ogólna powierzchnia zajezdni wynosi 5,4 ha.

foto archiwum MZK autor nieznany, medytacje
Na zdjęciu obok spotkanie pracowników WPKM (jeszcze przed oddaniem zajezdni Dąbie do użytku).
Jest rok 1977. Medytacje nad planem zajezdni, jak zagospodarować tereny wokół zajezdni, to jest, gdzie posadzić drzewa i krzewy.
Od prawej siedzą: p. Jan Mazurkiewicz, p. Mieczysław Kaszyński, p. Eugeniusz Marciniec, p. Artur Sint, p. Henryk Jachimowicz, p. Adam Buchman i p. Mieczysław Leszczyński.


foto archiwum MZK autor nieznany, autobusy w zaspach
foto: archiwum MZK
autor nieznany,
autobusy w zaspach,
zima stulecia 1979
W styczniu i lutym 1979 roku atak zimy sparaliżował komunikację miejską. Silne opady śniegu i mróz zdezorganizowały wyjazdy autobusów na trasy. Autobusy ulegały poważnym awariom. Zamarzało paliwo i układy powietrzne. Najwięcej kłopotów sprawiały autobusy Jelcz – Berliet PR – 110U. Sytuację pogarszały trudności w zaopatrzeniu części zamiennych do taboru. Brak części zamiennych spowodował postawienie na kołki 41 autobusów, a w szczególności Jelcz/Berliet PR-110 i Autosan w bazach autobusowych. W związku z brakami części zamiennych podjęto decyzję o zwiększeniu regeneracji i produkcji nowych.

Z dniem 17 listopada 1980 roku zmieniono trasy autobusów na prawobrzeżu:
* linie "64" wydłużono o 3,3 km kierując ją od Dąbia Osiedle do pętli przy Zakładach Drobiarskich przez ul. Goleniowską i Kniewską. Zlikwidowano w związku z tym linie "64bis".
* 12 grudnia uruchomiono nową linię autobusową "74", która połączyła Osiedle Słoneczne przez Zdroje do Basenu Górniczego.

19 sierpnia 1980 roku ogłoszono w firmie strajk okupacyjny. Z rana nie wyjechały na trasy autobusy a po południu stanęły tramwaje. Strajkowała również załoga zajezdni. 30 sierpnia strajk został zakończony i w następnym dniu autobusy wyjechały na trasy.

W związku z pogłębiającymi się trudnościami w uzyskaniu ogumienia, akumulatorów oraz części zamiennych firma podjęła decyzję o wycofaniu z eksploatacji części taboru autobusowego z dniem 21 września. W związku z tym zmniejszono częstotliwość kursowania linii "73" do 17 minut w godzinach szczytu i do 23 minut w godzinach pozaszczytowych.
foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy, Ikarus
W latach 1980 - 1983 w dalszym ciągu notowano braki ogumienia, akumulatorów i części zamiennych. Sytuację uratowały dostawy nowych autobusów marki "Ikarus". Część tych dostaw trafiła do Dąbia.

19 stycznia 1989 roku została uruchomiona nowa linia autobusowa o nr "78", która łączyła Osiedle Bukowe ze Stocznią Remontową "Gryfia". Uruchomienie linii pozwoliło na odciążenie przepełnionych linii "65" i "71". Linia jeździła tylko w dni powszednie.
Na linii "52" wprowadzono letni letni rozkład jazdy. Linia jeździła w soboty, niedziele i święta z częstotliwością co 14 minut a w dni powszednie co 21 minut.
* 18 października oddano do użytku pętlę na Osiedlu Bukowym przy ul. Kolorowych Domów. Dotychczas autobusy kończyły bieg przy ul. Chłopskiej / przy Kościele /.
* 3 listopada wydłużono do Osiedla Bukowego linie "77" jeżdżącą do Załomia przez Dąbie.
W lipcu tego roku wprowadzono na trasy autobusy Jelcz L11.

30 kwietnia 1991 roku ulega likwidacji WPKM. Na bazie likwidowanej firmy 1 sierpnia powstaje MZK, w strukturach której znajduje się zajezdnia Dąbie. W tym samym roku MZK i firma "Autocomp" prowadziły testy na linii "A" z nowymi kasownikami i kartą magnetyczną zastępująca papierowy bilet. Z powodu braku pieniędzy zaprzestano testów.

W 1992 roku montowano w autobusach elekroniczne kasowniki KRG - 1, zastępując 20 letnie "Kraki"i "dziurkacze".

Od 1 kwietnia 1993 roku po restrukturyzacji stała się samodzielną bazą autobusową przekształconą z zajezdni Dąbie. Baza poza wykonywaniem usług przewozowych, zapewniała obsługę i remonty swojego taboru.

Uruchomiono linie nr 66 (Os.Bukowe - Os.Słoneczne - ul.Struga - Zdroje - Żydowce) z częstotliwością kursowania autobusów co 30 min. w szczycie i co 60 min. po szczycie,
Brak komunikacji w ciągu alei Wojska Polskiego - linie "E" (Os.Bukowe - plac Rodła) od Bramy Portowej zmieniono trasę do placu Sprzymierzonych.
foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
autokomputer SRG 2000
W październiku 1993 roku zawarto umowę pomiędzy MZK Szczecin a Zakładem Mechaniki Pojazdowej "R&G" oraz PZI "TARAN" z Mielca na dostawę i montaż 128 autokomputerów SRG 2000 D w autobusach zajezdni Dąbie oraz systemu "Municom".

Grudzień 1996 rok - wprowadzono do eksploatacji pierwszy w Szczecinie autobus niskowejściowy Jelcz M121M.

W grudniu 1997 roku związki zawodowe MZK dostały do zaopiniowania projekt uchwały dotyczący utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Gminy Szczecin o nazwie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.". Oprócz majątku dotychczasowego Bazy Autobusowej Dąbie, spółka miała otrzymać aport rzeczowy o wartości 12.600.000,- zł w postaci nowego taboru autobusowego zakupionego przez Gminę ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na 1998 roku lub w postaci wkładu pieniężnego, o tej samej wartości, przeznaczonego na zakup taboru autobusowego. Projekt uchwały miał być kolejnym etapem przed definitywną restrukturyzacją MZK.

W styczniu 1998 rozpoczęto eksploatację 11 nowych autobusów Jelcz 120MM/1 i nastąpiła dostawa autobusów Autosan H6, które później przekazano zajezdni Klonowica.

foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
Brama Portowa
W 1998 roku dostarczono do zajezdni - 40 autobusów Volvo. W ramach podpisanego kontraktu na dostawę autobusów przegubowych firma VOLVO BUS POLAND Sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania przebudowy stacji diagnostycznej w Dąbiu, a także wyposażenia bazy w narzędzia niezbędne do wykonywania pełnych przeglądów autobusów. Dodatkowo wspólnie zorganizowano szkolenie pracowników zaplecza i kierowców.

1 listopada 1999 roku nastąpiło wydzielenie zajezdni autobusowej ze struktur MZK Szczecin. Powstała spółka o nazwie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie". Zajezdnia działa na zasadzie prawa handlowego. Powołana w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 roku w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosił: 65.325.100,00 zł. Pierwszym i jedynym jak na razie prezesem spółki jest pan Włodzimierz Sołtysiak powołany 1 listopada 1999 roku.

Grudzień 2002 roku - dostawa nowych autobusów MAN NL223 (A21) dla zajezdni było ich 5 szt.

foto: ZDiTM, mapa trasy lini G
foto: ZDiTM,
mapa trasy linii G
24 lutego 2003 roku została uruchomiona nowa linia pośpieszna "G". Linia jeździ na trasie Wielgowo (porzednio Zdunowo) – Plac Rodła zatrzymując się na przystankach : – Zdunowo Szpital – Unikon – Płonia F-ka Domów – Zwierzyniecka – Wiosenna – Zdroje Krzyżówka – B.Górniczy – Wyszyńskiego – Niepodległości i z powrotem.

W styczniu 2005 roku - przekazano do eksploatacji, zakupione po raz pierwszy w Szczecinie autobusy Solaris Urbino 12,
* 16 sierpnia - nastąpiła dostawa czterech używanych autobusów MAN NL202/262 (A10) z Berlina.

24 stycznia 2006 dostarczono do Dąbia dziewięć autobusów MAN NG272 (A11), jeżdżących wcześniej w Berlinie, Poczdamie, Magdeburgu i Cottbus.
* 31 sierpnia - dostawa czterech z pięciu używanych, dwudrzwiowych pojazdów MAN NL202 (A10) z Brunszwiku.
* 5 października - dostawa 7 używanych MAN-ów NL202 (A10) (ex Dortmunder Stadtwerke AG). Swoistą nowością w szczecińsko-polickiej komunikacji miejskiej jest pojawienie się odskokowo - wychylnych drzwi w autobusach.

23 stycznia 2007 przyjechały trzy używane MAN-ów NG272 (A11). Autobusy te jeździły w Dortmundzie.
* 13 kwietnia - przyjazd czterech używanych MAN-ów NG272 (A11). Pojazdy te dotarły w barwach charakterystycznych dla KEVAG Koblenz, VAG Nürnberg oraz ASEAG Aachen.
* zajezdnia wycofała z eksploatacji jedynego znajdującego się na stanie Jelcza L11 - 399.
* 1 października linie C i C bis zostają połączone w jedną linię, kursy linii C bis zostały włączone do rozkładu jazdy linii C.
* z dniem 3 grudnia zlikwidowana zostaje brygada 2 linii 61 Bis, linia szkolna 77 Bis, oraz brygada 6 linii D w związku z brakami kierowców na zajezdni,

1 lutego 2008 roku w godzinach wieczornych przyjechały do SPA"Dąbie" cztery fabrycznie nowe autobusy Solaris Urbino 12. Był to efekt przetargu ogłoszonego w roku 2007 na dostawę taboru. Po oprzyrządowaniu ich i uzyskaniu wszelkich możliwych zezwoleń autobusy wyjadą na trasy obsługiwane przez zajezdnię Dąbie. Dostały numery boczne 2801 - ZS 4997L, 2802 - ZS 4996L, 2803 - ZS 4995L, 2804 - ZS 4994L.

Wg stanu na kwiecień 2008 zajezdnia posiadała na swoim stanie następujące typy autobusów: MAN NL 223 - 5 szt, VOLVO B10MA - 40 szt, JELCZ 120MM/1 - 1 szt, JELCZ M121M - 1 szt, JELCZ M11 - 3, JELCZ L 11 (wycofany), IKARUS 280 - 5 szt, Solaris Urbino 12 - 6 szt, MAN NL202/262 - 19 szt (A10), MAN Ng272 - 17 szt (A11). Łącznie stan posiadania zajezdni, to 97 autobusów.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. w okresie od 10 lipca 2008 do 21 grudnia 2010 roku realizowało projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" sp. z o.o. w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SPA „DĄBIE” Sp. z o.o. pozyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 18.683.993,50 zł. W ramach tego projektu zakupiono 27 sztuk autobusów marki Solaris, w tym 23 sztuki autobusów przegubowych. Zakupione pojazdy spełniają normy emisji zanieczyszczeń EEV i odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego.

26 stycznia 2009 roku zajezdnia Dąbie wzbogaciła się o 8 nowych autobusów przegubowych "Solaris Urbino 18". Autobusy są wyposażone w klimatyzację dla pasażerów i mozaikowe wyświetlacze. Mają też silniki spełniające normę emisji spalin EEV. Silniki takie montuje się również w uznawanych za niezwykle ekologiczne autobusach hybrydowych. Dostały numery boczne 2901 - 2908.

Poza tym, spółka kupiła trzy używane autobusy o długości 10 metrów marki Neoplan do obsługi trasy linii 52. Autobusy są w dobrym stanie technicznym, mają również obniżoną podłogę i klimatyzację. Na linie zostaną skierowane na początku lutego. Autobusy Neoplan N4011 dostały w Szczecinie numery boczne 2805 (ex 800), 2806 (ex 834) i 2807.

W lutym 2009 roku zajezdnia Dąbie wycofała z eksploatacji autobusy marki Jelcz M 11 o numerach bocznych 50 i 2008 oraz Ikarus 280 - 2093, 2099, 2252. Autobusy przeznaczono do kasacji z racji dużego zużycia technicznego.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dabie" 20 sierpnia 2009 roku zamieściło na swojej stronie informację o sprzedaży 4 autobusów MAN NL 202 za kwotę 80 tys. zł. Są to solówki o numerach bocznych 2751, 2752, 2753 i 2754.

9 marca 2010 roku dotarły do Dąbia autobusy marki "Solaris" - 4 sztuki dwunastometrowe i 8 sztuk osiemnastometrowych. Dostały następujące numery boczne i rejestracyjne: Solaris Urbino 12 - ZS 6051S - 2011, ZS 6052S - 2012, ZS 6053S - 2013, ZS 6054S - 2014, Solaris Urbino 18 - Z0 SPAD - 2051, Z1 SPAD - 2052, Z2 SPAD - 2053, Z3 SPAD - 2054, Z4 SPAD - 2055, Z5 SPAD - 2056, Z6 SPAD - 2057, Z7 SPAD - 2058.

Ciekawostką są indywidualne tablice rejestracyjne w SU 18, które zafundował lesingodawca w związku z dobrą współpracą zajezdni Dąbie polegającą m.in na terminowym regulowaniu każdorazowych płatności. Zajezdnia nie poniosło dodatkowych kosztów z tym związanych. Autobusy dwunastometrowe zostały zakupione przez Spółkę z własnych środków. Mają na pokładzie zainstalowane automaty biletowe. Siedzenia w obydwu typach autobusów są już w barwach "pływających ogrodów", a poręcze w kolorze seledynowym.

W dniach 7 i 8 września 2010 roku dostarczono do zajezdni Dąbie 10 autobusów SU 18 wyposażonych w automaty biletowe. Na pokładzie pojazdów znajdują się również 2 wyświetlacze informacji pasażerskiej. Oznaczono niektóre fotele znakami dla niepełnosprawnych. Pojazdy mają numery boczne 2059 - 2068.

22 grudnia 2010 roku Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie zamówiło 12 autobusów marki Solaris, które m.in. zostaną wyposażone w urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, połączone z immobilizerem.

Pierwsze pojazdy pojawiły się i wyjechały na trasy w maju 2011 roku, były to autobusy Solaris Urbino 12, które dostał numery boczne - 2101 - ZS 1901V, 2102 - ZS 1902V, 2103 - ZS 1903V , 2104 - ZS 1904V, 2105 - ZS 1905V, pozostałe autobusy z tego przetargu tj. 7 sztuk ma dojechać w 2012 roku (wersja przegubowe – Urbino 18).

W dniach 11 - 12 stycznia 2012 roku dotarło do Dąbia siedem fabrycznie nowych Solarisów Urbino 18. Nowością, jest umieszczona na zewnątrz pojazdu kamera, która pozwala obserwować kierowcy 2, 3 i 4 drzwi oraz przyciski otwierania drzwi, które dodatkowo opisano językiem Braille'a. Nowością są także siedzenia - miękkie i wyprofilowane. Dostały one numery boczne: 2211 ZS 5511W, 2212 ZS 5512W, 2213 ZS 5513W, 2214 ZS 5514W, 2215 ZS 5515W, 2216 ZS 5516W, 2217 ZS 5517W

16 maja 2012 roku testy w Dąbiu rozpoczął niskopodłogowy 12 metrowy autobus hybrydowy marki Solaris. Pojazd był testowany na liniach 64, 65, 71, 79. Autobusy hybrydowe mają dwa silniki: elektryczny i spalinowy. Ten pierwszy wykorzystywany jest przy ruszaniu oraz przy jeździe z niewielką prędkością. Pozwala to zaoszczędzić paliwo. Autobus jest też znacznie bardziej cichy od pojazdu z tradycyjnym napędem.

foto Janusz Światowy - przystanek Fioletowa
foto: Janusz Światowy
przystanek Fioletowa,
SU12 - 2000
5 lipca 2013 roku zaprezentowano zakupiony przez SPA "Dąbie" z ogłoszonego w dniu 27 marca 2013 roku przetargu pierwszy w Szczecinie hybrydowy autobus. Solaris, to dwunastometrowy autobus z 2010 roku, który już wcześniej był testowany przez spółkę. Ma 28 miejsc siedzących i 56 miejsc stojących, jedno miejsce przygotowane jest dla wózka. Kosztował około 850 tysięcy złotych netto. Dostał numer boczny 2000 - ZS-200AG.

Jednocześnie z hybrydą, "Dąbie" zakupiło drugi autobus przegubowy z konwencjonalnym napędem. Jest najdłuższym autobusem przegubowym eksploatowanym w Polsce. Wyprodukowany został w 2012 roku ma długość 18,75 metra, kosztował ponad 1 mln złotych netto. Dostał numer boczny 2200 - ZS 190AG.

Stan taboru na 30 kwietnia 2014 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2015 roku w zajezdni Dąbie wynosił 102 autobusy różnych marek tj. VOLVO B10MA - 14, VOLVO 7000A, VOLVO 7700, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223 - 5, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18, NEOPLAN N 4011.

Stan taboru na 30 kwietnia 2016 roku w zajezdni Dąbie wynosił 100 autobusów różnych marek tj. VOLVO B10MA - 13, VOLVO 7000A - 1, VOLVO 7700 - 1, MAN A11, MAN A18, MAN A23, MAN NL 202, MAN NL 223, MAN NL 262, MAN NL 263, MAN NL 313, MAN SG 242 A11 i A18 - 23, SOLARIS Urbino 12, SOLARIS Urbino 12 Hybrid, SOLARIS Urbino 18 - 56, NEOPLAN N 4011 - 2, Mercedes Benz O530, Mercedes Benz O530G - 4.

Stan taboru na 15 lutego 2017 roku w zajezdni Dąbie wynosi 105 autobusów różnych marek takich jak: VOLVO B10MA - 8, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 4, MAN A11 - 4, MAN NL 262 - 1, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 - 6, MAN NG313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, MERCEDES BENZ 0530G - 3, MERCEDES BENZ 0530 - 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 6, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 2, SOLARIS URBINO 12 - 23, SOLARIS URBINO 18 - 36, SOLARIS URBINO 12 HYBRIT - 1.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 września 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 102 autobusy różnych marek takich jak; VOLVO B10MA - 2, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 2, MAN A11 - 2, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 NG 313 - 6, MAN NG 313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 7

16 lutego 2017 roku UM ponowił przetarg na zakup 20 autobusów (unieważniony 8 lutego). 28 marca 2017 roku otwarto oferty. Zgłosiła się tylko firma "Solaris" z Bolechowa, która zaproponowała cenę za 10 autobusów solowych 15.801.810,00 zł zaś miasto przeznaczyło 15.375.000,00 a za 10 autobusów przegubowych 20.525.010,00 zł miasto 19.680.000,00, 28 kwietnia 2017 Urząd Miasta Biuro Zamówień Publicznych ogłosił informację o wyborze firmy SOLARIS Bus & Coach SA z siedzibą w Bolechowo, jako dostawcy taboru autobusowego.

Do Zajezdni w Dąbiu trafiają (6 lutego) pierwsze egzemplarze z partii 10 autobusów 12 metrowych autobusów "Solaris", które miały być dostarczone w lutym. Partia następnych 10 sztuk autobusów 18 metrowych "Solaris" trafi do zajezdni w marcu.

Wszystkie solówki "Solarisa" znalazły się na terenie zajezdni, dostały numery: 2811 - ZS 547HY, 2812 - ZS 548HY, 2813 - ZS 549HY, 2814 - ZS 550HY, 2815 - ZS 551HY, 2816 - ZS 552HY, 2817 - ZS 553HY, 2818 - ZS 554HY, 2819 - ZS 555HY, 2820 - ZS 556HY. Do eksploatacji oddane 26 lutego 2018.

Trafiło też 10 autobusów przegubowych. Dostały numery boczne 2851 - ZS 633JE, 2852 - ZS 634JE, 2853 - ZS 635JE, 2854 - ZS 636JE, 2855 - ZS 637JE, 2856 - ZS638JE, 2857 - ZS 639JE, 2858 - ZS 640JE, 2859 - ZS 641JE, 2860 - ZS ZS 642JE, dotarł do Szczecina dopiero 12 kwietnia. Do eksploatacji oddane w dniach 12 - 14 kwietnia 2018.

Zakup w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Na stronie internetowej spółki autobusowej "Dąbie", ukazało się 24 kwietnia 2018 roku ogłoszenie o sprzedaży 13 starych autobusów. Ogłoszenie jest wynikiem dostawy 20 nowych autobusów marki "Solaris". Oferty należało składać do dnia 10 maja 2018 roku w siedzibie firmy. Na kupujących czekają wystawione autobusy różnych marek: MAN NL263 2100, MAN NG313 2151, 2152, 2362, MAN Lion's City G 2651, Solaris Urbino 12 2552, Neoplan N4411 2401, MAN NG312 2892, MAN NG262 2893, Volvo 7700A 2710, Volvo B10MA 2873, MAN NL223 2204, 2205.

Efektem tego ogłoszenia była też między innym sprzedaż i skreślenie z listy taboru "dąbskiej" spółki pierwszego w historii komunikacji szczecińskiej autobusu "Solaris Urbino 12" numer boczny 2552 - ZS 1627C, VIN SUU2411665BPN1032, wyprodukowanego w 2005 roku. Jeździł 13 lat, przejechał 1.166.245 km. Autobus po kolizji, którego nie opłacało się naprawiać.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 10 lipca 2018 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak: VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

Zajezdnia Dąbie wystawiła ogłoszenie o sprzedaży dziesięciu autobusów (4 września 2018). Do sprzedaży wystawiono następujące autobusy: Neoplan N4411 2401, Solaris Urbino 12 2552, MAN NG313 2362, 2451, 2452 oraz 2453, MAN NL313 2410, MAN Lion's City G 2651 oraz Volvo 7700A 2710 i 2711. Niektóre autobusy wystawiane są po raz drugi są to wozy 2362, 2401, 2552, 2651 i 2710, które nie poszły w przetargu w maju.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak: VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 27 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusy różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 46, MERCEDES BENZ - 22

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 7 października 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 22

5 listopada 2020 ogłoszono przetarg na dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do internetu dla pasażerów komunikacji miejskiej. Montaż i uruchomienie dotyczyło wybranych 30 pojazdów komunikacji miejskiej, które będą wpięte do istniejącego oprogramowania obsługującego pozostałe pojazdy wyposażone w wi-fi. W każdym pojeździe zamontowany jest zestaw urządzeń: router, switch, zasilacz, antena, zestaw montażowy. Termin składania ofert do dnia 17 listopada 2020. Tego dnia otwarto oferty. Wpłynęła jedna od firmy KFK Sp. z o.o. ze Szczecina zaproponowała wykonanie zadania za cenę 156 210,00 zł brutto, i z którą podpisano umowę. SPAD przeznaczył na zadanie 157 317,00 zł brutto.

Od 1 lutego 2021 obsługę linii 67 przejęła w całości zajezdnia Dąbie.

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 5 maja 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 23

Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 15 listopada 2021 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 112 autobusów różnych marek takich jak: MAN NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ 0530G Citaro, 530 Citaro - 24.

Na początku 2022 roku do „ex-krefeldzkich” autobusów dołączyły pojazdy O530G II z rocznika 2008 - 2864 i dwa z roku 2009 - 2977 i 2978. Latem tego roku do eksploatacji włączono kolejne otrzymały numery 2979 oraz 2980.

Skutki inflacji i podniesienie cen paliw spowodowały, że ZDiTM z dniem 5 września 2022 roku wprowadził korekty na liniach.
• Na linii B w dni powszednie nastąpiła zmiana rozkładu jazdy polegająca na zwiększeniu częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do 10 minut.
• Linia 71 została zlikwidowana, a jej kursy przejęła linia 84, która kursuje po zmienionej trasie: Turkusowa – Przelotowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Niedźwiedzia – Kijewo.

Wybranymi kursami jeździła na wydłużonej trasie do pętli „Zakłady Mięsne”. Kursy wykonywane były co 20 minut we wszystkie dni tygodnia, a w dni powszednie po godzinie 18, w dni wolne od pracy przez cały dzień co drugim kursem jeździła na skróconej trasie Turkusowa – Rondo Ułanów Podolskich (na odcinku Rondo Ułanów Podolskich – Kijewo w tym czasie obowiązywać 40-minutowa częstotliwość kursowania).

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" ogłosiło 19 września 2022 przetarg na sprzedaż wycofanych z eksploatacji i niesprawnych technicznie autobusów, których eksploatację zakończono w lipcu 2022 roku są to: SOLARIS Urbino 12 ZS 601CL 2501 6.000,- zł, - przebieg: 975.505 km, rok produkcji 2004, SOLARIS Urbino 12 ZS 455CG 2503 6.000,- zł - przebieg: 976.732 km, rok produkcji 2004, MERCEDES-BENZ O 530 ZS 868EP 2301 5.500,- zł - przebieg: 986.848 km, rok produkcji 2003, MERCEDES-BENZ O 530 ZS 869EP 2403 6.000,- zł - przebieg: 1.163.001 km, rok produkcji 2004, MERCEDES-BENZ O 530G ZS 395FR 2999 7.000,- zł - przebieg: 940.767 km, rok produkcji 1999. Złożenie oferty do 30 września 2022 roku.

W związku z powyższym stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 14 października 2022 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek takich jak: SOLARIS URBINO 12 - 32, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ 0530G Citaro, 530 Citaro - 24.

W III kwartale 2023 roku w zajezdni Dąbie pojawiły się następne cztery używane autobusy. Dwa z nich pochodziły od przewoźnika SWK Kaiserslautern - 10-letni Solaris Urbino 12 2301 oraz 9-letni Solaris Urbino 18 2451. Przyjechały również 13-letnie autobusy Mercedes O530G o numerach 2071 i 2072 jeżdżące wcześniej w firmie SWWV Wilhelmshaven.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.