Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zestawienie tramwajów Tatra KT4Dt
znajdujących się w Szczecinie

* * *

Poniższe zestawienie tramwajów Tatra KT4Dt opracowane zostało na podstawie listów przewozowych i protokółów dostaw taboru z BVG Berlin do Szczecina na przestrzeni miesięcy października 2006 do stycznia 2007 roku. Dostarczone wagony zostały wyprodukowane w latach 1985/86 i jeden w 1987 (7099 -#119) XX wieku. W latach 90 XX wieku zostały zmodernizowane przez Siemensa, a kilka lat później przeszły gruntowny przegłąd techniczny. Wagony KT4Dt parkowały w zajezdni Niederschönhausen i w zajezdni Lichtenberg tworząc rezerwę taborową.
Oznaczenie "TZP" - Tramwajowa Zajezdnia Pogodno


* * *

Nr. ewiden.
(niemiecki)
Nr. fabr.
(niemiecki)
Nr. boczny
(niemiecki)
(polski)
Zajezdnia Początek
eksploatacji
Dostawa
do Szczecina
7021 883/021 ex 9726
101
Nieder -
schönhasen
TZP
10.11.2006 26-31.10.2006
7022 883/022 ex 9721
102
Nieder -
schönhasen
TZP
10.11.2006 26-31.10.2006
7017 883/017 ex 9722
103
Nieder -
schönhasen
TZP
15.11.2006 26-31.10.2006
7018 883/018 ex 9723
104
Nieder -
schönhasen
TZP
15.11.2006 26-31.10.2006
7045 883/045 ex 9750
105
Lichtenberg
TZP
01.12.2006 10.11.2006
7046 883/046 ex 9751
106
Lichtenberg
TZP
08.12.2006 06.11.2006
7024 883/024 ex 9729
107
Nieder -
schönhasen
TZP
13.12.2006 10.11.2006
7035 883/035 ex 9740
108
Nieder -
schönhasen
TZP
16.12.2006 06.11.2006
7036 883/036 ex 9741
109
Nieder -
schönhasen
TZP
15.01.2007 16.11.2006
7037 883/037 ex 9742
110
Nieder -
schönhasen
TZP
03.01.2007 16.11.2006
7039 883/039 ex 9744
111
Nieder -
schönhasen
TZP
28.09.2007 30.11.2006
7038 883/038 ex 9743
112
TZP 04.06.2007 30.11.2006
7040 883/040 ex 9745
113
TZP 01.02.2007 08.12.2006
7042 883/042 ex 9747
114
TZP 02.02.2007 08.12.2006
7043 883/043 ex 9748
115
Lichtenberg
TZP
06.02.2007 14.12.2006
7044 883/044 ex 9749
116
Nieder -
schönhasen
TZP
08.02.2007 14.12.2006
7047 883/047 ex 9752
117
TZP 21.02.2007 20.12.2006
7048 883/048 ex 9753
118
Lichtenberg
TZP
23.02.2007 20.12.2006
7099 883/099 ex 9882
119
Nieder -
schönhasen
TZP
01.03.2007 15-16.01.2007
7023 883/023 ex 9728
120
Nieder -
schönhasen
TZP
02.03.2007 15-16.01.2007
7041 883/041 ex 9746
121
Lichtenberg
TZP
04.04.2007 15-16.01.2007

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.