Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 2006 roku


* * *

Opracowanie Bożena Waszczuk styczeń - marzec nr 1(65)/2006 roku.


Wznowienie wydawania "Biuletynu" MZK

Po pięciu latach przerwy z przyjemnością wznawiamy wydawanie Biuletynu Informacyjnego MZK. Przy tej okazji kilka słów o jego historii. Pierwszy numer biuletynu ukazał się w 1988 r. Przez dwa lata wydawany był jako Biuletyn WPKM, a od 1991 roku, po zmianie nazwy zakładu, jako Biuletyn Informacyjny MZK.

Biuletyn wpisany został do sądowego rejestru dzienników i czasopism 29 sierpnia 1990 r. Pierwsze kolegium redakcyjne wyłoniono spośród pracowników Pionu Eksploatacji (obecnie w strukturach ZDiTM). Redaktorem naczelnym został Wacław Szydłowski, wówczas kierownik Działu Zabezpieczenia Technicznego Ruchu. Pozostałe członkinie kolegium to: Kazimiera Grzybowska, Alina Świtalska oraz Barbara Hołowacz - Zagórska. W skład obecnego kolegium redakcyjnego wchodzą: Bożena Waszczuk i Alicja Pietraszek z Działu Organizacyjno-Prawnego, Wanda Młodawska z Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ryszard Roszak z Wydział Sieci Elektrotrakcyjnej i Torów.
Mimo skromnej formy, biuletyn stanowi swoistą kronikę zakładu. Przeglądając stare numery, znajdziemy informacje o sprawach bieżących, ówczesnych zamierzeniach i planach rozwoju firmy, a także relacje z uroczystości zakładowych.

Obecnie formę wydawnictwa pozostawiamy bez większych zmian, nawiązując do dawnych wydań. Czytelnik znajdzie tu informacje o sytuacji ekonomicznej i finansowej zakładu, organizacji pracy, zarządzaniu, postępie technicznym, usługach przewozowych, bezpieczeństwie pracy, działalności socjalnej. Sposób prezentacji materiałów będzie różnorodny, w postaci artykułów informacyjnych, nowinek, materiałów historycznych, wywiadów, relacji...

W związku z możliwością uzupełnienia składu kolegium prosimy o nawiązanie współpracy - osoby, znające specyfikę zakładu i zainteresowane pracą w redakcji. Szczegółowe zadania kolegium redakcyjnego zawiera okólnik dyrektora nr 2/DO/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.

Ponieważ artykuły do biuletynu piszą pracownicy zakładu, wszystkich, którzy chcą podzielić się ciekawymi pomysłami i informacjami, zachęcamy do przesyłania swoich materiałów do redakcji. Więcej o działalności firmy i zamierzeniach i planach przeczytacie tutaj


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer