Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Hasło linii 83 opublikowane na stronie portalu "Komis" - opracował Jacek Kalicki przy współpracy Janusza Światowwgo.


Linia 83 243: Plac Kościuszki < -- > Smolęcin < -- > Kołbaskowo

Trasa linii 83 uzależniona była zawsze od wstrzymania ruchu tramwajowego na poszczególnych odcinkach oraz potrzeby wspomożenia normalnej komunikacji autobusowej. Przez pewien czas pełniła rolę etatowego "zatramwaju". Była uruchamiana w latach 1998-2004. Od 2005 roku linie zastępcze są oznaczane numerami od 800 w górę.
Pierwotnie została uruchomiona 1 sierpnia 1998 roku z powodu remontu Mostu Cłowego (linie 62, 56 i C kursują wówczas objazdem przez ulicę Krzywoń, Hangarową i Eskadrową, a linia 79 omija Dąbie i też jeździ objazdem jak linie wyżej). 83 Kursowała we wszystkie dni tygodnia. Długość trasy wynosiła 3.59 km, przelot 6-8 minut, obsługa taborowa jednym autobusem (Autosan H-6) z częstotliwością co 20 minut.

Po zakończonym remoncie linia została zawieszona 10 sierpnia 1998 roku.

Ponownie uruchomiono ją 28 czerwca 1999 roku na trasie Basen Górniczy - Tkacka z powodu remontu Estakady Pomorskiej (jezdni wyjazdowej i torowiska). Linie tramwajowe 7 i 8 zostały skierowane na ulicę Dworcową, a linia 2 do Potulickiej. Remont zakończono 6 września 1999 roku i z tym dniem 83 została zlikwidowana na tej trasie.

Trzeci raz linia została uruchomiona dnia 26 czerwca 2000 roku z powodu remontu ulicy Mickiewicza. Kursowała na trasie Krzekowo - Most Akademicki (trasą linii 5 i 7).

Gdy prace remontowe posunęły się dalej i całkowicie zamknięto dla tramwajów skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z aleją Bohaterów Warszawy, w dniu 28 września 2000 roku linia została wydłużona do Bramy Portowej. Przystanek końcowy na Bramie Portowej ulokowano w alei Niepodległości, a nawrót następował na wysokości ulicy Bogurodzicy.

Cztery dni później (2 października 2000 roku) linię ponownie skrócono, tym razem do odcinka Brama Portowa - 5 Lipca, ponieważ otwarto ruchu tramwajowy do Krzekowa przez ulicę Wawrzyniaka.

Linia 83 została zlikwidowana w dniu 26 listopada 2000 roku, gdy zakończono przebudowę torowiska i przystanku na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i alei Bohaterów Warszawy.

Reaktywacja nastąpiła dość szybko, bo już 18 kwietnia 2001 roku rozpoczęto budowę mostu nad Parnicą oraz wiaduktu drogowego nad torowiskiem na ulicy Gdańskiej.

Linia 83 została uruchomiona na trasie Basen Górniczy - Tkacka. Linię obsługiwały wspólnie SPAD i SPAK, ze znaczną przewagą spółki prawobrzeżnej (proporcja 6 wozów - 2 wozy). Dzięki temu podczas strajku pracowników komunikacji miejskiej pasażerowie z prawobrzeża mogli dojechać do centrum - strajkowały wtedy wyłącznie tramwaje oraz zajezdnia SPAK.

Nowością było wykorzystanie przystanku tramwajowego "Wyszyńskiego" dla komunikacji autobusowej. Autobusy linii 83 zatrzymywały się na przystanku tramwajowym, co było dużym ułatwieniem dla pasażerów przesiadających się z tramwajów. Linia 83 w tej postaci funkcjonowała do 1 lipca 2001 roku.

Na kolejną reaktywację czekaliśmy jeszcze krócej. W okresie 10 wrzesień - 24 październik 2001 roku z powodu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego i alei Bohaterów Warszawy uruchomiono linię 83 na trasie Brama Portowa - Gumieńce.

W następnym roku (1 lipiec - 18 sierpień 2002 roku) ponownie uruchomiono linię 83, lecz tym razem na trasie Plac Sprzymierzonych - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - Budziszyńska - Pomorzany Dobrzyńska. Przyczyną był remont wiaduktu nad torami kolejowymi w alei Powstańców Wielkopolskich.

Na tej samej trasie linia 83 ostatni raz kursowała jeszcze w okresie 26 czerwiec - 30 lipiec 2004 roku z powodu przebudowy skrzyżowania alei Piastów, alei Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Mieszka I.

Oprócz pierwszego i trzeciego epizodu linię zawsze obsługiwały pojazdy przegubowe, najczęściej Ikarusy 280.

Już na stałe

1 października 2009 roku uruchomiono linię 83 na stałe, w nowej relacji Plac Kościuszki - Będargowo Szkoła. Autobusy kursują co 50-60 minut w dni powszednie od godziny 6:00 do 10:00 i od 12:00 do 18:00, a w soboty i dni świąteczne od godziny 7:00 do 17:00.

Linia w dni powszednie obsługiwana jednym autobusem:
83/1 (5:48-10:22;12:58-18:50)
W dni świąteczne również przez jeden pojazd:
83/1 (6:57-17:41)

Długość trasy z Placu Kościuszki do Będargowa wynosi 8.800 metrów, przelot trasy w ciągu 20-23 minut. Długość trasy z Będargowa przez Warzymice i Przecław do Placu Kościuszki wynosi 11.070 metrów, przelot w ciągu 26-28 minut. Kurs zjazdowy z Będargowa przez Warzymice i Przecław do Placu Kościuszki ma długość 10.680 metrów, a przelot wynosi 24-26 minut.

Linia obsługiwana jest przez SPA "Klonowica".

Trasa linii:

Plac Kościuszki - aleja Piastów - Mieszka I - Cukrowa - Do Rajkowa - Warzymice - Będargowo - Będargowo Szkoła (w drugą stronę: Będargowo Szkoła - Będargowo - Warzymice - Przecław - Warzymice - Cukrowa - Południowa - Mieszka I - aleja Piastów - plac Kościuszki).

Na wniosek pasażerów oraz C.H. Auchan Kołbaskowo, z dniem 1 maja 2011 roku wprowadzono zmiany na liniach autobusowych 61 bis, 83.

• na linii 83 uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek „Szwoleżerów nż” w obu kierunkach. Wprowadzona zostanie korekta czasów przejazdów.

21 lutego 2013 został ograniczony wjazd w zatokę autobusową na przystanku „Mieszka I” w kierunku do centrum dla linii autobusowych 61, 61bis, 81, 83 ze względu na zapadnięcie nawierzchni zatoki. Autobusy zatrzymywały się na wysokości ustawionego tymczasowego znaku przystankowego.

W związku z remontem nawierzchni drogi w Warzymicach 4 grudnia 2013 roku autobusy linii 83 jadące w kierunku Placu Kościuszki omijały fragment Przecławia. Dojazd od strony Warzymic do pętli w Przecławiu odbywa m.in. ulicą Do Rajkowa i drogą krajową 13. W kierunku Będargowa autobusy jeździły bez zmian.

Z dniem 1 lutego 2014 roku wydłużono linie do miejscowości: Bendargowo, Barnisław, Smolęcin, Karwowo.

Nowy przewoźnik

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany rozkładów jazdy na liniach autobusowych 70, 80, 83, 88 i 101.

• na linii 83 zmieniono rozkład jazdy w dni powszednie. Uruchomiono dodatkowe kursy w porannym szczycie przewozowym, natomiast w popołudniowym szczycie przewozowym autobusy jeżdżą ze zmniejszoną częstotliwością, co ok. 70 minut. Ponadto wykonywany będzie dodatkowy obieg relacji Plac Kościuszki (22:41) – Smolęcin - Plac Kościuszki. W dni świąteczne rozkład nie uległ zmianie. Uruchomiono przystanek „Warzymice Osiedle Promyk” w kierunku Placu Kościuszki.

1 grudnia 2016 roku ZDiTM ogłosił przetarg na obsługę wybranych linii dziennych i nocnych oraz transportu na żądanie.

Do przetargu jako jedyny stanął PKS Szczecin, który wygrał między innymi obsługę linii 83 na rok 2017. Otwarcie ofert nastąpiło 19 grudnia 2016, a 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę na świadczenie usługi przewozowej.

Z dniem 15 lutego 2017 roku na linii 83 nastąpiła zmiana powszedniego i świątecznego rozkładu jazdy. Jednocześnie skorygowano czasy przejazdu.

Wybranymi kursami linia jeździ po wydłużonej trasie Plac Kościuszki — Kołbaskowo. Na wydłużonym odcinku obowiązują przystanki: Kołbaskowo — wspólny z linią 70 w kierunku Szczecina i Smolęcin — nowy przystanek w kierunku placu Kościuszki, zlokalizowany pomiędzy posesjami 4 i 5.

Od dnia 9 października 2017 roku nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 58, 59, 62, 83, 88.

Na linia 83 – dodano wybrane kursy na trasie plac Kościuszki – Będargowo – Stobno – Bobolin – Warnik i dalej do Smolęcina. W dni powszednie z placu Kościuszki o godzinie 21:27, 22:44. W soboty, niedzielne, dni świąteczne, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie w godzinach 8:12, 12:45, 18:36. Na wydłużonych kursach przez Stobno uruchomione został dodatkowe przystanki:

• Będargowo 12 nż
• Stobno 15 nż
• Stobno Kościół
• Stobno Stacja
• Małe Stobno nż
• Bobolin
• Bobolin Kościół
• Warnik
• dodatkowo na wybranych kursach przez Kołbaskowo nastąpiła zmiana kierunku zawracania na pętli w Kołbaskowie.

W dniach 13 -14 grudnia 2017 roku z powodu prac drogowych nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 3920Z, na odcinku Stobno – Będargowo.

W związku z tym linia 83 – w kierunku Kołbaskowa kursowała po częściowo zmienionej trasie, od przystanku ,,Będargowo’’ jechała przez Warnik – Bobolin – Stobno i dalej swoją trasą z pominięciem przystanku ,,Będargowo 12’’.

Konieczność wykonania prac drogowych na drodze powiatowej nr 3930Z Warzymice – Smolęcin w dniu 18 września 2021 roku w godzonach 8:00 – 16:00, częściowo zmieniono trasę linii autobusowej 83. Kursy w kierunku przystanku „Pl. Kościuszki” wykonywane były na trasie: Smolęcin – Kołbaskowo – Przecław – Warzymice i od przystanku „Warzymice Hurtownia” (nr 91012) autobus powracał na swoją trasę. Na czas remontu wyłączono z użytku przystanki „Karwowo” (nr 93712) oraz „Warzymice” (nr 91112).

Z dniem 1 stycznia 2022 roku linia 83 przemianowana została na 243. Rozkład jazdy nie uległ zmianie. Linia jeździła na trasie:

Plac Kościuszki < — > Smolęcin
Szczecin: plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Do Rajkowa — Warzymice — Będargowo — Barnisław — Smolęcin (z powrotem: Smolęcin — Karwowo — Warzymice)
Plac Kościuszki < — > Smolęcin
Szczecin: plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Do Rajkowa — Warzymice — Będargowo — Barnisław — Smolęcin (z powrotem: Smolęcin — Karwowo — Warzymice — Przecław — Warzymice)
Plac Kościuszki < — > Kołbaskowo
Szczecin: plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Do Rajkowa — Warzymice — Będargowo — Barnisław — Smolęcin (z powrotem: Smolęcin — Karwowo — Warzymice — Przecław — Warzymice) — Kołbaskowo Naprawa nawierzchni na przejeździe kolejowo – drogowym na linii kolejowej 408 na ulicy Cukrowej w dniach 13 - 17 marca 2023 roku wymusiła zamknięcie przejazdu. Na czas jego zamknięcia nastąpiły zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, wyłączono też obsługę przystanków ,,Kwiatkowskiego’’ (24011), ,,Cukrowa’’ (23912), ,,Cukrowa Uniwersytet’’ (23812) dla linii 61, 62, 241, 243, 523 oraz ,,Cukrowa’’ (14112) dla linii 241, 243, 523 oraz przystanek ,,Gorzowska nż’’ (26411) dla linii 61 i 62.

• W kierunku do Kołbaskowa/Przecławia/Smolęcina od przystanku „Cukrowa Uniwersytet” (23811) autobusy kursować będą ulicami: Cukrowa - Radomska - Południowa - Rondo Hakena - Krygiera i od przystanku „Warzymice Osiedle Dębowe” (linie 241, 523) oraz od przystanku „Warzymice Osiedla Promyk” (linia 243) swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy.

• W kierunku Pl. Kościuszki (Zajezdni Golęcin - linia 523) od przystanku „Warzymice Osiedle Dębowe” (91412) linie 241, 523 oraz od przystanku „Warzymice Osiedle Promyk” (26612) linia 243 kursowały ulicami: Krygiera - Rondo Hakena - Południowa - Rondo Uniwersyteckie i od przystanku „Reda” (23721) swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.