Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Stacja prostownikowa Zawadzkiego


* * *

Położona na obrzeżach osiedla Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Szafera - dzielnica Zachód, graniczy z osiedlami Głębokie-Pilchowo i Osów na północy, osiedlem Arkońskie - Niemierzyn na wschodzie, osiedlem Pogodno na wschodzie i południu, osiedlem Krzekowo - Bezrzecze na zachodzie.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
budynek podstacji
4 lipca 2021 rok
W zachodniej części pętli wybudowano stację prostownikową z placem manewrowym służącym również obsłudze zbiorników podziemnych systemu kanalizacji deszczowej w pobliżu. Nowa stacja prostownikowa niezbędna do zasilania trakcji napowietrznej znajdującej się w ciągu ulicy Szafera jak też pętli.

Podstacja, to obiekt bezobsługowy (bez pomieszczeń pracy), jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim pełnym jednospadowym. Powierzchnia użytkowa obiektu, to 199,4 m2, zabudowy 229,7 m2, natomiast kubatura budynku wynosi 994,8 m3. Zewnętrzne wymiary budynku w rzucie 11,38x20,17m, wysokość budynku od terenu do krawędzi ogniomurów 5,30 metra, wysokość technologiczna pomieszczeń budynku 4,00 metry.

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych o wymiarach 0,4 x 0,8 metra. Zastosowano w stacji system zdalnego i lokalnego sterowania i nadzoru pracy stacji, oparty na sterownikach mikroprocesorowych, który jest systemem o strukturze rozproszonej, dostosowanym do trakcji tramwajowej, w skład którego wchodzą sterowniki zainstalowane w rozdzielnicy średniego napięcia. Stacja prostownikowa trakcyjna zasilana dwoma liniami kablowymi SN-15kV oraz linią kablową nn.-0,4kV.

Układ funkcjonalny budynku podstacji składa się z pomieszczeń:

• hali głównej - w której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne (rozdzielnice i zespoły transformatorowe kompaktowe);
• pomieszczeń socjalno - sanitarnych (dyżurka, korytarz, umywalnia, natrysk i w.c).

Pętlę wraz z infrastrukturą zaprojektowano w oparciu o rozwiązania przyjęte w wariancie V Studium Techniczno - Ekonomiczne z kwietnia 2013 roku. Umowę na dokumentacje projektową do zadania przebudowy ulicy Szafera (od Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Romera i Modrej I etap), zawarto 22 czerwca 2015 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A z Gdańska.

Po czterokrotnym przedłużaniu terminu oferty, otwarto 7 czerwca 2019 roku. Wpłynęło dziewięć ofert od potencjalnych wykonawców. Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację tego zamówienia 115 mln złotych. Zaproponowane kwoty kształtowały się następująco od 125 do 221 mln zł.

2 sierpnia 2019 roku ogłoszono wybór oferty. Wykonawcą zadnia została firma Eurovia Polska SA, która zaproponowała kwotę 125 190 424,45 zł brutto za wykonanie usługi. Eurovia była też wykonawcą trasy tramwajowej w ciągu ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli Las Arkoński (wraz z przebudową samej pętli) do alei Wojska Polskiego (wraz z budową ronda Olszewskiego) i kawałkiem ulicy Szafera do ronda Szczecińskich Olimpijczyków. Miasto zdecydowało się dołożyć 10 milionów do brakującej kwoty.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
tramwaj na trasie
18 grudnia 2021 rok
21 października 2019 roku, prezydent Piotr Krzystek i Nicolas Dépret, prezes zarządu firmy Eurovia Polska - wykonawca inwestycji podpisali umowę wykonawczą. Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 21 kwietnia 2021 roku.

25 listopada 2019 roku Eurovia przystąpiła do przebudowy ulicy Szafera i budowy torowiska wraz z pętlą tramwajowo - autobusową i stacją prostownikową.

20 sierpnia 2021 roku otwarto dla ruchu kołowego ulice Szafera, a 29 października 2021 roku odbył się pomyślny przejazd techniczny po nowym torowisku wagonem Moderus Beta MF 29 AC BD - 622, który wyjechał z pobliskiej zajezdni i przejechał na Szafera testując torowiska i trakcję napowietrzną wraz z postojami na wszystkich peronach, 18 grudnia 2021 roku do pętli skierowano dwie linie tramwajowe 1 i 3.Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.